ХӨНДЛӨВЧ I

1. Хөндөлдүүлэн хийсэн юм - Зарим нь сандлын хөндлөвч дөрөөлөн шанаагаа тулж зогсоно. Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү., хөндлөвч мод (хөндөлдүүлэн хийсэн мод), хөндлөвч ялуу (хөндөлдүүлэн хийсэн ялуу);


2. Арьс шир элдэхэд хэрэглэх багаж.

хөндлөвч мод хөндөлдүүлэн хийсэн мод
хөндлөвч ялуу хөндөлдүүлэн хийсэн ялуу
Ижил үг:

ХӨНДЛӨВЧ II