ЗОХЛОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Загатнах - Алга минь зохолж байна, бэлэг авах гээ юм болов уу. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.