ЗОХРОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Урамдах: бух зохрох (бух урамдах) - Зүрхүзүүнд дууддаг дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.