ЗУЛГУЙ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Найрсаг, ялдам - Урьхан зулгуй аяг зангаараа уяруулан алдлаа зүрхийг минь;


2. Налгар, дэлгэр: зуны зулгуй цаг (зуны дэлгэр цаг).

Ижил үг:

ЗУЛГУЙ I