ЗУЛГУУРХАН
/ нутгийн аялгуу /

буриад  Шулуухан, шударга, цэх, үнэнч, голч: ааш нь зулгуурхан (ааш нь шударга), цэх зулгуурхан дэлгэрэнгүй...