ЗУЛ III
/ нутгийн аялгуу /

буриад Нэгмөсөн: нэг зулаар идэх (нэгмөсөн идэх).

Ижил үг:

ЗУЛ I

ЗУЛ II:

Зул задрах - Уралдааны гараанаас гарсан морьд хэсэг хугацааны дараа хурд нь саарч цуварч эхлэх

Зулзадарч эхэллээ. ТВ- ийн Цагаандалай их ярьдаг

Зочин 2015-12-02 14:32:35