ЗУВРАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад  1. Тасар зулгаах, тасар татах: чоно шиг зуврах (чоно шиг зулгаах);


2. Сэгсрэх: толгой зуврах (толгой сэгсрэх) - Том хар нохой махыг тань зуугаад, төө тэр горхины цаад дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.