ЗААНАЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Данхайх, занхайх - Толгой нь заанайгаад айдас хүрмээр гэдэг нь. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.