ЗАВХАРХАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тэнгэр муухайрах - Саяхнаас завхархаад байна. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны