ЗАГЛУУ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Заглуу хувин, сэнжтэй тогоо: заглуунд буцалгасан цай (сэнжтэй тогоонд буцалгасан цай).