ЗАД V
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тэнгэрийн дүлий: тэнгэрийн зад (тэнгэрийн дүлий).

Ижил үг:

ЗАД I

ЗАД II

ЗАД III

ЗАД IV