ЗАВХАРХУУ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бүрхэг, баргар: завхархуу тэнгэр (бүрхэг тэнгэр).