ЗААТГҮЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Зайлшгүй, заавал - Маргааш заатгүй ирэх болж дээ.дэлгэрэнгүй...