ЗАВРУУХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Зутан: завруух хутгаж идэх (зутан хутгаж идэх).