ЗАВДАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цагааны бөөгийн нөмрөг дээрх туузнууд - Ар биеийг минь хуягласан арван хоёр завдартай хөх хамбан дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.