ЗАВАГ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Эх захгүй хүн, зоргоороо, тэсгэлгүй: заваг хүн (эх захгүй хүн).

Ижил үг:

ЗАВАГ I