ЗААНАГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Данхар, данхгар, занхгар: заанагар толгойтой (занхгар толгойтой).