ЖОРХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Шагайн сум: жорх няслах (шагайн сум няслах).