ЖИЙРЭЭ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Энгийн, ердийн, жирийн: жийрээ явдал (энгийн явдал).