ЖАГСАА
/ нутгийн аялгуу /

буриад Нас шүд гүйцсэн: жагсаа морь (нас бие гүйцсэн морь).