ЁВУУН
/ нутгийн аялгуу /

буриад  1. Дун: ёвуун цагаан (дун цагаан);


2. Малын духан дээрх сар: ёвуутай хээр (сартай хээр), ёвуутай үнээ (духандаа сартай үнээ) - дэлгэрэнгүй...Ёвуутай хүрэгч үнээ маань гэж ивэлгэгүй хээр саалгадаг санаа амар хайдаг үнээ байдаг байж билээ. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.