ЁЛОЙХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хяламхийх, хялайх, хялмайх: ёлойж харах (хялайж харах), ёлойж муухайгаар дэлгэрэнгүй... (хяламхийж муухайгаар харах) - Ёлойх хэрэггүй! очоод ойлголцоно биз дээ. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ЁЛОЙХ I