ЁСХОЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Гозойх, шогнойх: зурам ёсхойх (зурам гозойх) .