ЕНГЭ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ёж, егөө: үгийн енгэ (үгийн егөө), енгэ хаях (үг чулуудах), дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЕНГЭ I: