ЕРЭВДЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Нүд гялбах: хурц наранд нүд ерэвдэх (хурц наранд нүд гялбах);


2. Гирэвших, цэрвэх: хүүхэд ерэвдэх (хүүхэд гирэвших) - Ахаасаа ерэвдээд гэрийн араар орчихлоо дэлгэрэнгүй...

3. Бэргэх, халшрах - Их мэргэн даяанч еэдэндээрэй гэсэн юм, хамаг юмаа дуусгаагүйгээс хойш халшрах ч үгүй дээ дотор минь. дэлгэрэнгүй...