ЕРВЭГЭР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Гоолиг: ервэгэр урт шинэс мод (гоолиг урт шинэс мод).