ЕНГЭЛЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ёжлох, тохуурхах: енгэлж асуух (ёжилж асуух), енгэлж тохуурхах (ёжилж тохуурхах), дэлгэрэнгүй...