ЕЛҮҮР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Гөлгөр, толигор: елүүр гулсамтгай харгуй (толигор гулсамтгай харгуй), илүүр дэлгэрэнгүй... (гөлгөр мөсөн дээр гулгах).