ЁЛОЙХ I

1. Сүүмгэр бүүдгэр болох, ёлцойх: нар ёлойх (нарны гэрэл сүүмгэр болох) - Хаврын чалх муутай дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал;


2. Ёлхойх: ёлойтлоо идэх (цүдийтлээ идэх, хэтэрхий идэх).

нар ёлойх нарны гэрэл сүүмгэр болох
ёлойтлоо идэх цүдийтлээ идэх, хэтэрхий идэх
Ижил үг:

ЁЛОЙХ II