ЕЛГЭР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Гилгэр: елгэр хар үс (гилгэр хар үс), елгэр хар нүүрс (елгэр хар нүүрс), елгэр дэлгэрэнгүй... (гилгэр цаас).