ЁГШИХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Ёнших: ёолох ёгших (ёолох ёнших);


2. Шагшрах: гайхаж ёгших (гайхаж шагшрах).

Ижил үг:

ЁГШИХ I