ЁГШИХ I

Морь, малын хатуу явдалд агсгагдах, хатуу юмыг цохиход доргих, огших.

Ижил үг:

ЁГШИХ II