ЁДГОР II

Жодгор - Хэдэн униар ёдгор босгож түүндээ амьдарч байсан гэнэ. Д.Намдаг. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЁДГОР I