ЁДГОР I

Ёрдгор: ёдгор мод (онцгой өндөр мод, урт мод), ёдгор үзүүр (урт нарийн үзүүр), дэлгэрэнгүй...

ёдгор мод онцгой өндөр мод, урт мод
ёдгор үзүүр урт нарийн үзүүр
ёдгор шүүр урт шооргор шүүр
Ижил үг:

ЁДГОР II