ЁДОР

1. Оршуулгын газарт хатгасан мод: ёдор босгох (булшин дээр мод хатгах) - Оршуулгын газар дахь дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. Тал хээрийн оорцог, цор ганц, навч цэцэггүй өнчин мод: ёдор мод (хувхай ганц мод), талын ганц ёдор (тал хээрийн дэлгэрэнгүй...
3. Гоонь ганцаар, зожиг, салгуу: ёдор толгой (гэр бүл, үр хүүхэд, төрөл төрөгсөдгүй ганц бие хүн), ёдор хүн (гон дэлгэрэнгүй...
4. Нийцгүй, эвгүй: ёдрын ааш (тартаггүй зан, нийцгүй ааш).

ёдор босгох булшин дээр мод хатгах
ёдор мод хувхай ганц мод
талын ганц ёдор тал хээрийн оорцог мод
ёдроо барих

тартагтаа тултал ядуурах

ёдор толгой гэр бүл, үр хүүхэд, төрөл төрөгсөдгүй ганц бие хүн
ёдор хүн гон бие
ёдрын ааш тартаггүй зан, нийцгүй ааш