ЁЖИРХОХ

Ёжтой үгээр даапаалан даажигнах, тохуурхах: ёжирхох зантай (даапаалах зан, ааштай) - Чи над шиг дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.