ЁЖИХ

Тоглоомоор ёжлон хэлэх: ёжих дуртай (цаашлуулан тоглох дуртай) - Эрэгтэйчүүд Бадмааг гэмгүй дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар.