ЁЖЛОМТГОЙ

Ёжлох нь олонтоо, байнга ёжилж байдаг - Тэрээр жийтгар нүдээ анивчин ёжломтгой байдлаар тэр ламыг харав. дэлгэрэнгүй...