ЁЖЛУУЛАХ

1. Даапаалуулах, дамшиглуулах - Бүстэйчүүд нь ёжлуулсандаа тэр биз. Ч.Лхамсүрэн. Шүлгүүд;


2. Ёжлогдох - Тэрээр Долгорт олон удаа ёжлуулсандаа юм бодохгүй л явлаа. “Цог” сэтгүүл.