ЁЖТОЙ

1. Ёж ихтэй, ямагт ёжлох зантай: ёжтой хүн (ёж ихтэй хүн) - Түүний дуу нь хүртэл хэгжүүн ёжтой дэлгэрэнгүй... Ч.Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар танаа;


2. Ёж утга санаатай; ёжтой егөөдөл (далд битүү утгаар егөөдөх нь), ёжтой үг (тохуутай үг), ёжтой дэлгэрэнгүй... (доогтой харах) - Цэргийн хүн дайсны хүрээнээс ингэж оргодоггүй юм гэж ёжтой өгүүлэв. Б.Нямаа. Арандалынхан;

3. Хуурамч зантай, бач бааштай: ёжтой инээд (зальжин инээд) - Гүнчинхорлоо гэж сурахад ноёны хатных уу гэж ёжтой инээцгээн, голын дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа.

ёжтой хүн ёж ихтэй хүн
ёжтой егөөдөл далд битүү утгаар егөөдөх нь
ёжтой үг тохуутай үг
ёжтой харах доогтой харах
ёжтой инээд зальжин инээд