ЁЖТОЙХОН

Нэлээд ёжтой: ёжтойхон инээмсэглэх (нэлээд ёжтой инээх), ёжтойхон харах (доогтойхон дэлгэрэнгүй...

ёжтойхон инээмсэглэх нэлээд ёжтой инээх
ёжтойхон харах доогтойхон харах