ЁЗООР

1. Юмнаас хугарч үлдсэн уг, үндэс, үзүүр: модны ёзоор (модны доод үзүүр), хожуулын дэлгэрэнгүй... (хожуулын үндэс, хожуулын уг), шүдний ёзоор (шүдний уг) - Үнэндээ аманд нь тээглэх ганц шүдний ёзоор ч байсангүй. Р. Ганбат. Хужир нугадаа очих юм сан., ёзоор авах (үндсийг нь сугалах), үзүүр ёзоор [хоршоо] (уг, адаг, үзүүр) - Могой, лууны эр охиныг танихад бэрх, модон шооны үзүүр ёзоорыг танихад бэрх. Ардын аман зохиол;


2. [шилжсэн] Санаанд хоногшиж, нэгийг бодогдуулахуйц нухацтай үг: ёзоортой үг (ул суурьтай үг).

модны ёзоор модны доод үзүүр
хожуулын ёзоор хожуулын үндэс, хожуулын уг
шүдний ёзоор шүдний уг
ёзоор авах үндсийг нь сугалах
үзүүр ёзоор уг, адаг, үзүүр
ёзоортой үг ул суурьтай үг