ЁЖЛОХ

1. Далд утгатай үгээр бусдыг шоглон хэлэх, хошигнон дамшиглах: ёжлон инээх (даапаалан инээх), дэлгэрэнгүй...


2. Башир бач гаргах, мэхлэх - Танд лав гүн цол шагнах байх гэж ёжлов. С.Удвал. Их хувь заяа.

ёжлон инээх даапаалан инээх
ёжлон хэлэх хошигнон хэлэх
ёжлох егөөдөх ёж, егөө хийх
ёжлох ёгтлох битүү далд утгатай үгээр ёжлох, даапаалах
ёжлох явуулах тоглоомоор явуулах
дэгээдэх ёжлох егөөдөн ёжлох