ЁЖЛОЛ

1. Ёжлох үйлийн нэр;


2. Уран зохиолын егөөдөл - Зүйрлэл, чимэг үг, ёжлол, егөөдөл зэргийг чадамгай ашигласан байна. “Цог” сэтгүүл.