ЁЖ II
/ амьтан /

Хятад нутагт амьдардаг гургуулын язгуурын нэгэн зүйл шувуу; өмнөч шувуу; нуруу ба хэвлээрээ хар цагаан холилдсон дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЁЖ I