ЁЖ I

1. Хүний мууг илчилсэн егөө үг, битүү хошин үг: ёж үг (егөө хошин үг, цаашлуулж явуулсан утга нь далд дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Арга мэх, башир заль: ёж байх (арга зальтай байх) - Хэ хэ мөн ч сүрхий ёж байна. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

ёж үг егөө хошин үг, цаашлуулж явуулсан утга нь далд үг
ёж байх арга зальтай байх
Ижил үг:

ЁЖ II