ЕВХИЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тэвхийх: өвс евхийтэл тээх (өвс тэвхийтэл тээх).