ДААЯАН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Шуугиан, шаагиан чимээ, чимээ шуугиан: чимээ дааяан болох (чимээ шуугиан болох) - дэлгэрэнгүй...