ДААЯХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Шуугих, шаагих, дуу шуу болох: дааях шуугих (шаагих шуугих);


2. Дүнгэнэх, жунгинах, шунгинах: зөгийнүүд дааях (зөгийнүүд дүнгэнэх).