янаг хүний баах нь хүртэл сайхан
/ зүйр цэцэн үг /
амраг хайртай хүний муухай нь хүртэл сайхан харагддаг гэсэн санаа